Numer konta 

61105017641000009060259513

KRS  0000296652

Edukacja

Od ponad dwóch lat Pomorskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi edukację w przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych. Projekt jest swoistym podziękowaniem dla wrażliwego społeczeństwa, które od 10 lat pomaga naszemu hospicjum w trudnej misji opiekowania się śmiertelnie chorymi dziećmi. Prezentacje są bezpłatne, do placówek edukacyjnych docieramy na teren całego województwa pomorskiego.

PRZEDSZKOLA

POGADANKA PT. OSWOIĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.

W przedszkolach uczymy dzieci integracji i tolerancji. Razem z maluchami odnajdujemy piękno w twarzach niepełnosprawnych rówieśników. Krótkie 20 minutowe pogadanki kierujemy do dzieci w wieku 5 i 6 lat.

SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE.

PREZENTACJA PT. ŻYCIE MOJĄ PASJĄ.

U starszych dzieci w wieku szkolnym opowiadamy o doświadczeniu choroby i niepełnosprawności, przedstawiamy historie dzieci i udowadniamy, że mimo śmiertelnej choroby można cieszyć się życiem, zachęcamy do wolontariatu.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

 

Na uczelniach rozważamy śmierć w aspekcie uporczywej terapii i poszanowania ludzkich wyborów, przypominamy o prawach dziecka powtarzając je za naszym wielkim mentorem Januszem Korczakiem. Historie naszych podopiecznych stanowią kanwę do przemyśleń i dyskusji na temat radości życia , ale również jego ulotności.