Statut

new

Tekst Statutu Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci

z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 3/2011 Zarządu Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci z dnia 26/04/2011

do pobrania