edukacja

Medycyna Wrażliwa Kulturowo

Postępujący proces globalizacji na świecie powoduje rekonfigurację zachowań społecznych nawet w małych i stabilnych społeczeństwach.  Zwiększona migracja ludności prowadzi do wzrostu różnorodności wśród ludzi także w Polsce.

więcej

Jaka jest medycyna wrażliwa kulturowo?

Medycyna wrażliwa kulturowo to medycyna otwarta, tolerancyjna i wychodząca naprzeciw przekonaniom pacjentów różnych wyznań, budująca zaufanie i relacje.
Medycyna wrażliwa kulturowo to projekt edukacyjny Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci skierowany do medyków z różnych dziedzin medycyny. Pragniemy wyposażać w wiedzę, rozmawiać i razem z wielokulturowymi partnerami zastanowić się jak leczyć i wspierać pacjenta aby budować wzajemne zaufanie w aspekcie leczenia i umierania. Gdańsk jest miastem wolności i solidarności, głęboko wierzymy, że właśnie tu jest przestrzeń, aby ten projekt dobrze się rozwijał.

Program Edukacyjny

Od ponad dwóch lat Pomorskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi edukację w przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych. Projekt jest swoistym podziękowaniem dla wrażliwego społeczeństwa, które od 10 lat pomaga naszemu hospicjum w trudnej misji opiekowania się śmiertelnie chorymi dziećmi. Prezentacje są bezpłatne, do placówek edukacyjnych docieramy na teren całego województwa pomorskiego.

Przedszkola

Pogadanka pt. Oswoić niepełnosprawność.

więcej

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Prezentacja pt. Życie moją pasją.

U starszych dzieci w wieku szkolnym opowiadamy o doświadczeniu choroby i niepełnosprawności, przedstawiamy historie dzieci i udowadniamy, że mimo śmiertelnej choroby można cieszyć się życiem, zachęcamy do wolontariatu.

Szkolnictwo wyższe

więcej