opieka hospicyjna

Informacje dla rodziców

Pomorskie Hospicjum dla Dzieci (PHD) zapewnia opiekę paliatywną w warunkach domowych dzieciom, młodzieży oraz młodym dorosłym cierpiącym z powodu postępujących nieuleczalnych chorób oraz schorzeń nowotworowych w fazie terminalnej.

Chore dziecko przebywa w swoim domu rodzinnym a pracownicy PHD przyjeżdżają do niego na wizyty. Celem działania PHD jest umożliwienie powrotu ciężko chorego dziecka do jego domu, zwalczanie bólu i innych objawów w celu poprawy komfortu życia oraz wsparcie dla rodzin również w okresie żałoby po stracie dziecka Zespół hospicjum zapewnia opiekę całodobowo przez wszystkie dni tygodnia i roku,bezpłatnie. Opieka jest finansowana w ok. 30 – 40% przez NFZ, pozostałe środki Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci posykuje od ofiarodawców. Wskazaniem do domowej opieki paliatywnej jest nieuleczalna choroba, która ma charakter postępujący i prowadzi do przedwczesnej śmierci. Wiele dzieci dotkniętych jest nieuleczalną chorobą, ale nie każda z nich powoduje stałe pogarszanie się stanu dziecka i prowadzi do jego śmierci. Nie każda nieuleczalna choroba jest wskazaniem do opieki paliatywnej. Jeśli istnieją realne szanse na wyleczenie dziecka, albo rodzice pokładają nadzieję w leczeniu eksperymentalnym, metodach niekonwencjonalnych wtedy hospicjum nie jest właściwym miejscem. W niektórych sytuacjach, gdy dziecko i jego rodzice wymagają tymczasowej pomocy możliwe jest zapewnienie okresowej opieki hospicjum np. na 3 miesiące w celu ustabilizowaniu stanu pacjenta. Taka decyzję indywidualnie podejmuje lekarz hospicjum. Decyzje o objęciu dziecka opieką przez hospicjum podejmuje lekarz hospicjum po zapoznaniu się ze stanem dziecka i jego potrzebami. Pomorskie Hospicjum dla Dzieci działa na obszarze do 100 km od siedziby w Gdańsku.