Cele

new

Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci

Nasza Fundacja została założona 1 kwietnia 2008 roku. Fundacja zapewnia pomoc lekarską, pielęgniarską, psychologiczną, socjalną. Rodzice nie ponoszą kosztów związanych z opieką nad dzieckiem, a w sytuacjach kryzysowych mogą liczyć na pomoc Fundacji, na niezbędne wsparcie finansowe.

więcej